जोतिहा/jotiha
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

जोतिहा  : पुं० [हिं० जोतना+हा (प्रत्य०)] १. खेत जोतनेवाला मजदूर। २. कृषक। खेतिहर।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ