पुनरावर्तक/punaraavartak
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

पुनरावर्तक  : वि० [सं० पुनर-आवर्तक, मध्य० स०] पुनः पुनः आनेवाला ज्वर।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
पुनरावर्तक  : वि० [सं० पुनर-आवर्तक, मध्य० स०] पुनः पुनः आनेवाला ज्वर।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ