राम-दूत/raam-doot
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

राम-दूत  : पुं० [सं० ष० त०] हनुमान्।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
राम-दूती  : स्त्री० [सं० ष० त०] १. एकप्रकार की तुलसी। २. नागदौन। ३. नागपुष्पी।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ