सांततिक/saantatik
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

सांततिक  : वि० [सं० संतति+ठञ्—इक] संतति पदान करनेवाला।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ